Är ålder bara en siffra? | Are age only a number?

Hej, dags igen. Är ålder bara en siffra? NEJ, absolut inte! Siffrorna i åldern visar ju faktiskt hur många år man har levt. Och något händer när man blir runt 50 år. För just i 50-års åldern börjar kroppen säga ifrån och åren "ta ut sin rätt". Krämporna & sjukdomar kommer, oavsett om man har varit renlevnadsmänniska eller partyperson, tränat eller inte tränat. Jag har debaterat detta med "yngre" kompisar, mao de som är lite över och under 40 år, och de tycker att åldern bara är en siffra. Och då tänkte jag, vänta bara... hehe. Eller så säger de "man är inte äldre än man känner sig". Men jag kan ju också undra; vad är det för fel att känna sig äldre, när man faktiskt är det? Det betyder ju inte att man behöver se gammal ut men man har erfarenhet, man vet vad man vill mm mm Sedan kan jag väl reagera på när jag hör eller läser "en äldre kvinna, ja i 50-års åldern"... Ja, men just ja... hmmmm Men lite andra tecken på att man faktiskt är äldre: 

 • får reklamutskick från äldreboende

 • får erbjudande från ICA kuriren

 • får kryssa i sista rutan i "ange din ålder" i olika formulär

 • börjar lyssna på P1

 • tycker det är mysigt med hemmakvällar

 • håller på med keramik (fast detta börjar bli ett hippt hantverk)

 • tycker det är mysigt att påta i trädgården

 • man är helt slut tre dagar efter en "våt" fest

Vad tycker ni? Catharina

Hello, another posting on this subject. Are age only a number? NO, definatly not!! The number in your age do actually show how many years you have lived. And when you turn 50 something happens because then your body start to react and ailments & sickness is starting to come, no matter if you have been living your life partying or eating, drinking and doing everything right, or being fit or not. I have been debating this with friends that are "younger", i.e. below and above 40, and they truly belive the age is a number. And then I think, just wait...hehe. Or when people saying "you are not older than you feel". But I can also wonder; what is wrong with feeling your age? Doesn't mean that you look old, but you have experience, you know what you want etc etc Then I do react when your read or hear: well she was an old woman, around 50... hmmm. Some other signs that you are older:

 • you get flyers in the post about senior citizen apartment

 • you get to cross the last box in "state your age" in different forms

 • when you start to listen to radio (debates, news etc etc)

 • like to spend time at home

 • doing pottery (but this seems to becoming hip)

 • like poking around in the garden

 • you are tired three days after a "wet" party

What do you think? Catharina

Pic from Pinterest