Svenska. English. Deutch. Hvratska. Italiano.

Bojan, Sylvia, Hunter, Mimmi & me. Porec, 2017

Bojan, Sylvia, Hunter, Mimmi & me. Porec, 2017

Hej, vi är en rolig samling människor. Vi är fem personer med tre olika modersmål; svenska, engelska och kroatiska, en som är tvåspråkig; svenska och engelska, vi är fyra som bor i annat land än vårt hemland med annat språk; svenska och tyska, och alla fem kan ett tredje språk; italienska, engelska, tyska och vi är fyra som inte förstår kroatiska och en som inte förstår tyska och en som inte förstår svenska och vi besöker ett land som är tvåspråkigt; kroatiska och italienska. Men vi pratar om politik, religion, sport, kultur och skrattar och har kul! På vilket språk, ja gissa? Catharina

Hello, we are funny family! We are five people with three different mother tongue; Swedish, English and Croatian. One is bi-lingual; Swedish and English. Four lives in another country then our home country with another languages; Swedish and German. All five with a third language; Italian, English and German. Four doesn't understand Croatian, one German and one Swedish and we are in a country/part of a country that are bi-lingual; Croatian and Italian. But we are still talking a lot, about politic, sport, religion, culture and we are laughing and having fun. On which languages? Well you guess! Ciao Catharina