En vit månad. | A white month.

mabontomic.jpg

Hej, idag börjar jag med en vit månad, mao en månad utan alkohol! Har gjort det två gånger innan, och det har känts bra, så nu kör jag en tredje gång. Kanske blir det längre, definitivt inte kortare.

Vi har precis kommit hem efter vår helmysiga semester i Kroatien och med en mysig avstickare till Slovenien igår, mer om det imorgon. Men känner mig sliten pga min allergi, som jag har skivit om i tidigare inlägg. Och tänkte vara lite snäll mot min kropp och ge den bra saker. Eller snarare att sluta ge den mindre bra saker, ett litet tag!

Hello, today I'm starting with a white month, i.e. a month without alcohol. Have done it twice before, and it felt good, so now I'm doing it a third time. Maybe a bit longer, but defiantly not shorter. 

We have today arrived home after our very very nice week in Croatia, and with the detour to Slovenia yesterday, you will read about it tomorrow. But do feel a bit worn out due to my allergy, as I wrote about last week. And wanted to be nice to my body and do good things. Or rather, stop doing bad things, for a while!

mabontomic.jpg

Och här är 5 hälsofördelar: 

  1. Det är bra för levern. Levern får mindre att göra när det inte behöver ta hand om alkoholen. Dock tar det tre till sex månader för levern att helt återgå till normal funktion om du regelbundet har druckit / dricker alkohol. Hmm så länge vet jag inte om jag tänker vara utan... 
  2. Det är bra för blodtrycket. Även blodtrycket kan normaliseras igen när du slutar att dricka. 
  3. Det är bra för sömnen. Oftast sover vi sämre samt att kvaliten på sömnen är sämre när vi har druckit. Och att få bättre sömn är ju superbra! 
  4. Det är bra för ditt fokus och du blir mindre irriterad. Och sover du bättre blir du också mindre trött, samt mindre irriterad. Kanske du också upplever att du får bättre minne, att du kan strukturera upp saker bättre och att du faktiskt blir lite av en bättre människa. 
  5.  Det kanske blir startskottet till förändring! Det kanske inte bara är alkohol som det har blivit lite mycket av? Kanske även socker och kolhydrater tillsammans med stillasittande liv, som har smugit sig på? Då kan detta vara det bästa du bestämmer dig för att göra! Så upp och hoppa!! 

Har du haft en vit månad någon gång? Om ja, vad tyckte du? Hänger du på kanske! Kram Catharina

And here are 5 health benefits:


1. It's good for the liver. The liver gets less to do when it does't need to take care of the alcohol. However, it takes three to six months for the liver to fully return to normal function if you have been drinking regularly. Hmm so long I do not know if I'm going to be without it for that long ...
2. It is good for blood pressure. Even blood pressure can be normalized again when you stop drinking, or decrease a bit.
3. It's good for the sleep. We usually sleep worse as well as the quality of the sleep is worse when we have been drinking. And getting good sleep is great!
4. It is good for your focus and you get less annoyed. And if you sleep better you will also be less tired, as well as less annoyed. Perhaps you also feel that you get better memory, that you can structure things better and that you actually become a bit of a better person?
5. It may be the start of change! Maybe it's not just alcohol like gotten a bit too much of?Perhaps also sugar and carbohydrates along with a more sedentary life that has also sneaked on? Then this can be the best you decide to do! So up and jump !!
Have you had a white month sometime? If yes, what did you think? Do you hang on maybe! Hug Catharina