Att röka på kontor. | Smoking in the office.

Hej, vi hade möte med vår leverantör av sängkläder för någon vecka sedan och döm om min förvåning när vi kom in på kontoret där vi skulle ha möte och det var helt rökfyllt. Ja, inte av en brand utan av cigaretter. Kändes såååå gammalt och förlegat. Tänk att det var standard förr, ja så sent som in på 90-talet. Titta bara på Mad Men (som jag för övrigt inte orkade kolla klart på för det typ hände inget), som i och för utspelar sig på 60-talet. Kommer fortfarande ihåg när jag som ny VD 1996 på det som var då var Psykologiförlaget, numera Assessio, att jag förbjöd medarbetarna att röka på kontoret. Men ett rum fick vara kvar, dit alla gick. Och oj vilken storm det blev. Men tillslut lugnade det ner sig och alla var nöjda. Och insåg att det faktiskt blev fräschare på kontoret och i lunchrummet, när man inte rökte där. Och när man var ung och ute på barer och disco och man kom hem och alla kläderna fullkomligt stank av rök. Som tur var ett minne blott. Till och med min maken som rökt sedan han var typ 12 år har slutat helt. Tänk, rökfri ett helt år nu, utan ett enda återfall!! Inte helt enkelt men han fixade det. Ett tag argumenterade han till och med mot mig och sa att det inte alls var farligt att röka. Forskning som visade det var “faked news” hehe... Fortfarande kan man röka på uteställen här i Österrike. Märkligt. Inte på restauranger men på barer och after ski ställen. Nu får man ju inte röka på uteserveringar längre hemma i Sverige, vilket jag faktiskt tycker är skönt. Kommer ihåg när jag fortfarande jobbade i Stockholm och ofta promenerad hem från jobbet och då gick förbi många uteserveringar och det kändes så ofräscht att andas in alla rök, trots att det var utomhus. Så tur att det går åt rätt håll för oss icke-rökare. Ha det så bra! Ciao Catharina

PS använder lite gif-filer men ser att de inte syns när man läser min blogg på Bloglovin. Men tryck då på “visa originalinlägg” så ser ni dem.

Husband in Dubrovnik 1981

Husband in Dubrovnik 1981

Hello, we had a meeting with our bedlinen supplier a week ago and to my surprise we entered the office for the meeting full of smoke. Not by a fire but cigarettes. Felt sooooo outdated, and dangerous. Imagine this was standard as late as in the 90s. Just look at Mad Men (which, by the way, I did not finished because nothing happened), ok it took place 60's. Still remember when I, as the new CEO 1996, at what was then the Psychology Publishing House, now Assessio, banned employees from smoking in the office. But one room had to remain for the smokers. And oh what a storm it was. But in the end it calmed down and everyone was happy. And they realized that it actually got fresher in the office and in the lunch room when you didn't smoke there. And when I was young and out at bars and disco and I came home and all clothes completely stank of smoke. Fortunately, things change. Even my husband who has smoked since he was type 12 has stopped completely. Imagine, smoke-free for a whole year now, without a single relapse!! Not easy but he fixed it. For a while he even argued against me and said that smoking was not dangerous at all. Research that showed it, was "faked news" hehe unbelievable... Here in Austria you can still smoke at night outings. Really strange. Not at restaurants but at bars and after ski places. Now you can no longer smoke at outdoor cafés at home in Sweden, which I actually think is nice. Remember when I was still working in Stockholm and often walked home from work and then passed many outdoor restaurants and it felt so unhealthy to breathe in all the smoke, even though it was outdoors. So lucky it goes in the right direction for us non-smokers. See you later! Ciao Catharina

PS I’m using some gif-files but I can see that they are not visible when reading my blog on Bloglovin. But then press “show original posts” and you will see them.