10 tips när du har gäster. | 10 tips when having guests.

mabontomic.jpg

Hej, tänkte ge några tips att tänka på när man har gäster. Man vill ju gärna att de skall se lite mer avslappnade ut än vår kära kanin ovan, hehe Och gäster, ja det är ju kompisar... Och nu på vintern har vi ju vår högsäsong, som jag skrev om i inlägget här. 

Hello, here are some tips on when having guests. And you want to have them a bit more relaxed then our bunny above, hehe. And guests, well friends... And now during the winter season we have high season, as I wrote about in this posting. 

mabontomic.jpg

1) Planera när gäster kommer och åker & våga säga nej! Och att ha vänner på besök är både kul och mysigt, och man får massa tid tillsammans att umgås, prata och ha kul, men det tar på krafterna, så boka inte upp besök som går in i varandra (kanske skall ta lärdom själv, hehe). När de väl kommer och hälsar på vill man ju ha det bra tillsammans. Våra gäster kommer oftast lite längre bort ifrån, så de stannar oftast en minimum av 3-4 dagar. 

2) Planera för vilken typ av gäster som kommer. Mao utifrån om de behöver äta regelbundet (tx har någon diabetes, allergi etc), städa och gör iordning huset utifrån dina gästers preferenser (låter kanske fånigt men kan spara tid och arbete alternativt att du behöver städa en hel del), är gästerna aktiva eller gillar de att vila och ta det lugnt? Bra att ha ett par förslag på lager på aktiviteter. Som när mina tjejer kom över nyår, då hade jag en lista på saker vi kunde göra och vi röstade allihopa på de olika aktiviteterna. Blev riktigt bra! På vintern för oss blir det ju naturligt att gästerna åker skidor. På sommaren behövs lite mer förslag och tips på saker att göra. 

3) Bädda sängarna och lägg fram handdukar. Detta gör A och O för ett mysigt välkomnande! Gästerna kan direkt flytta in. 

4) Var uppe före gästerna - gäsp! Nu på vintern är det inga direkta problem med det för oss då vi vill vara ute i pisten vid half nio (eller maken har privatlektioner i skidskolan), så standard är att vara uppe vid sju. Det blir inga långfrukostar, men mysiga ändå! Lite stressigt kan det bli om gästerna vill mysa lite med kaffe och jag vill få undan allt för att hinna ut i backarna. Jag vill ogärna komma hem till ett bord fullt med frukostsaker och disk. 

mabontomic.jpg

5) Ligg i framkant! Rent generellt och speciellt som t.ex vi som har en öppen planlösning så att hålla undan disken, samt att få servisen att räcka till kan vara en utmaning. Ibland sätter jag på diskmaskinen innan den är helt full för att få undan all disk. Ja, jag vet. Inte helt miljömedvetet men inte kul att upptäcka att diskmaskinen är full efter en frukost och all disk får stå framme. 

6) Planera maten och handla innan gästerna kommer! Ha gärna två av tre middag planerade, och gör lite extra så blir det till en enkel lunch en annan dag. 

7) Använd gärna finporslinet och ta fram linnedukarna. Fint att använda istället för att det skall stå i skåpen. Och de nya linnedukarna från tx H&M och Himla behöver ju inte strykas utan kan bara kastas in i tvättmaskinen efter användning. 

8) WIFI- alla vill ju ha koden till wifi-nätverket så gör det enkelt och sätt en liten fin tavla med lösenordet på nattygsbordet

9) Lite ordning i kylskåp och vid soppåsen. Är det två ställen där gästerna ser så är det kylskåpet samt sopporna. Så städa gärna där och håll  undan rent generellt, speciellt om gästerna stannar mer än 3-4 dagar. . 

10) Ha kul och mys!! 

mabontomic.jpg

1) Make a plan when the guests are arriving and leaving & dare to say no! To have your friends staying over is a treat and you have a lot of time together to talk, laugh and enjoy each others company. But it do take some energy, so try to plan to have some space in between (maybe something we should try to do, hehe) Our guests normally comes far away, so they normally stay for a minimum of 3-4 days.  

2) Plan for which type of guests that are coming. Fx based on if they need to eat on a regular basis (diabetes, allergy or similar), clean and make the house ready based on your guests requirements (maybe sound a bit stupid but can save time or you need to clean a lot, hehe), are the guests active on their own or do they need "support" or are they very relaxed? Have a list of activities that you can plan from. Like this New Year when my girls came to visit us, then I had a list of activities that we could do and we all got to vote on the activities. Went very well. Now in the winter, the guests are here for skiing. In the summer, more planning is needed. 

3) Make the beds and put out towels. Then the guests can just move in. 

4) Be up before the guests - yawn! Now in the winter this is less of a problem for us, since we want to be out skiing early (or my husband have private hours in the ski school). No long lazy breakfast, but nice anyway. A bit stressful if the guests wants to enjoy the coffee and I want to clean the table and fill the dishwasher. I don't like to come home to an unclean table and dirty dishes. 

mabontomic.jpg

5) Lie at the fore font! In general, and specially with the dishes. We have an open space with the kitchen and living room so to keep things tidy as well as having enough glasses and plates are sometimes a challenge. Keep the dishwasher running, and plan ahead for the next meal. Sometimes I do start the dishwasher before it is full. I know not environmental friendly, but necessary to have things in order.  

6) Plan what to eat and do the shopping before the guests arrive! Have two out of three dinners planned, and make a bit more so then you have an easy lunch one of the days. 

7) Use your nice table wear and nice table cloths. Nice to make it nice for the guests and shame not to use it, if you have it. And the new kind of linen table cloth, you don't need to iron, so just wash and put on the table, again and again and again. 

8) WIFI- everyone wants to have the code. So why not make it nice and put it in a frame on the bedside table? 

9) Some order in the fridge and by the garbage bag. Two places where the guests normally see are these two, so clean it before they arrive. And you also need to clean a bit in between, if the guests are staying more then 3-4 days.

10) Have fun and enjoy!!! 

mabontomic.jpg