"Every Damn Day" Summer List

mabontomic.jpg

Hej, läser bloggen Whit & Delight och där bland alla bra tips i ett inlägg hade hon en "Every Damn Day" List. Denna listan kommer från en annan blogg; Yes and Yes. Och tyckte att detta passar mig perfekt!! För mig blir det nog en "Every Damn Day" Summer List och förmodligen en "Every Damn Day" Winter List

Tanken med listan är att de just skall vara små saker som ger energi, lite glädje och motivation till dagen som helhet. Och det är saker som vi gör trots deadlines, tvätthögar och middagsbekymmer. För mig kommer listan att bli som en sorts mantra och som jag absolut tror kommer att boosta min energi. 

Denna lista kan också möjliggöra att även dagar då livet är mindre bra att de åtminstonde blir lite bra. Då har jag åtminstonde gjort dessa saker. Det låter väl bra? 

Vad har jag på min "Every Damn Day" Summer List? Jo, här är de: 

1) Dricka ett glas citronvatten på fastande mage - nyttig och bra vana att starta dagen. 

2) Öva mina tyska - det går framåt på Duolingo men ack så svårt med grammatiken...

3) Vattna och ta hand om mina balkongblommor - mina nysatta balkongblommor behöver dagligt pyssel

4) Träna - superviktigt för min kropp & knopp

5) Vara snäll mot mig själv - har insett sent i livet att jag är snäll mot andra (så det behöver jag inte blir bättre på) och mindre snäll mot mig själv...jobba jobba

6) Äta en grönsak - vi blir bättre...

Tycker du att det låter kul? Skulle du vilja sätta upp en egen Every Damn Day List? Kolla inlägget här där Sarah ger tips om hur du skall tänka när du gör listan. Lycka till! Ciao Catharina

mabontomic.jpg

Hello, I'm following the blog Whit & Delight  and among all good content she had a posting regards an "Every Damn Day" List. This list came from another blog; Yes and Yes. And when I saw it I thought; Great!! This is what I need! But I will probably have one "Every Damn Day" Summer List and one "Every Damn Day" Winter List

The thinking about this is to give you day energy, happiness and motivation just by completing small things. And this is despite everything else we need to do such as dirty laundry, massive number of unanswered e-mail, deadlines etc etc. For me the list will be sort of a mantra and I'm sure it will boost my energy. 

And I think, most importantly, this will help you at least do something on the bad days, that we get now and then. Then we have at least done things on the list, which can be pretty good. Sounds good? 

So what's on my "Every Damn Day" Summer List? Well, here it is: 

1) Drink a glas of lemon water -  healthy and good and a perfect way to start off the day

2) Prectice my German - I'm practicing on Duolingo and I'm moving forward, slowly...

3) Water and nourish my geraniums - my balcony flowers needs my attention every day to be as beautiful as can be. 

4) Exercise - very important for my body and of course brain

5) Be nice to myself - I have realized late in life that I'm good at being nice to others but need to practice it on me, myself and I now... 

6) Eat one vegetable - we are getting better...

Do you think this is a good idea? Do you want to create your own Every Damn Day List? Check out the posting from Sarah here about tips on what to think about in order to create your list. Good Luck! Ciao Catharina